Naše expozice

Prusko-Rakouská válka (1866)

Prusko-Rakouská válka (1866)

Výklad o bitvě u Jičína, 105 exponátů týkajících se tohoto období, vzácné uniformy, figuríny v dobových uniformách.

1. světová válka (1914-1918) a období 1. čs. republiky

1. světová válka (1914-1918) a období 1. čs. republiky

Výklad o bitvách v Itálii a o legiích v Rusku, 90 exponátů. Stráž a obrana 1 čs. republiky, kulomet vzor 26, voják a uniforma.

2. světová válka (1938-1945) a letadla této doby

2. světová válka (1938-1945) a letadla této doby

Události týkající se okolí Libuně, paraskupina „ANTIMONY“, pochody smrti, F. Truhlář - západní letec, přes 100 exponátů, protiletadlový kanon vzor 38, dokumentace z pádů letadel 2. světové války