Prusko-Rakouská válka (1866) Obsah expozice a výkladu

Výklad o bitvě u Jičína, 105 exponátů týkajících se tohoto období, vzácné uniformy, figuríny v dobových uniformách.

Přijďte si poslechnout výklad

  • o tehdejší armádě Pruska a Rakouska, slouhé a těžké vojenské službě
  • jaké zbraně a taktiky využívali vojáci obou stran v bitvách nejen roku 1866
  • kdo měl navrch, co do počtu vojáků a která armáda a proč zvítězila v bojích
  • proč během 1 bitvy zbytečně zemřelo téměř 8 000 vojáků a 7 000 koní

Expozice čítá stovky exponátů

  • dobové uniformy, které se málokde vidí, neboť bývalo zvykem je "donosit"
  • ukázky nábojů, které využívaly obě armády, jejich dostřel a účinnost
  • originály zbraní (dýky, šavle, pistole, pušky...), jezdecká výstroj

Fotografie z expozice Prusko-Rakouská válka (1866)